Osobnostný rozvoj

 • Ak sa chceme rozvíjať potrebujeme nové impulzy. Týkajú sa rozmýšľania a správania. Len takto posúvame hranice a nachádzame nové možnosti.
 • Xpand pomáha lídrom a zamestnancom objavovať vlastné schopnosti, dary a hodnoty a následne ich rozvíjať a efektívne používať.
 • Xpand procesy pomáhajú smerom k dobrým rozhodnutiam a prioritám.
 • Človek, ktorý nachádza rozumnú rovnováhu v živote funguje efektívne v práci aj v osobnom a rodinnom živote.
 • Xpand nástroje sú použiteľné pri budovaní kariéry aj v osobnom koučingu.

Rozvoj líderských schopností

 • Líder musí viesť organizáciu procesom komplexných výziev a prekážok vo svete, ktorý sa neustále mení.
 • Líder ručí za výsledky a zároveň rozvíja svojich spolupracovníkov.
 • Líderský rast sa deje v rovnováhe medzi zručnosťami a charakterom človeka.
 • Keď líder rastie v oblasti výsledkov, rozvíjania spolupracovníkov, v zručnostiach a charaktere, jeho autorita prirodzene rastie.

 

Rozvoj a budovanie tímu

 • Tím je pestré zoskupenie unikátnych osobností s ich schopnosťami a darmi. Úlohou lídra je pomôcť tímu dosiahnuť cieľ, ktorý je určený organizáciou.
 • V dobe veľkých a rýchlych zmien je náročné meniť zažité procesy a spôsoby rozmýšľania.
 • Zdravé pracovné prostredie a dobré pracovné vzťahy redukujú náklady a zvyšujú produktivitu. V dobre fungujúcom tíme sa členovia poznajú. Poznajú svoje komunikačné štýly, sú si vedomí vlastných silných stránok a silných stránok ostatných členov.

Rozvoj a budovanie organizácie

 • Zdravé organizácie a firmy nutne prechádzajú zmenami. Procesy rozvíjania vízií, cieľov, štruktúr, zamestnancov a pracovného prostredia musia navzájom držať tempo a rozumne sa dopĺňať.
 • Xpand vyvinul pracovný nástroj XOS (xpand oparating system), ktorý pomáha lídrom v etablovaných aj nových organizáciách reflektovať daný stav a pomáha identifikovať oblasti, ktoré potrebujú intenzívnejšiu pozornosť. Lídrovi pomáha rýchlejšie reagovať na nové výzvy a vykonať potrebné zmeny vrámci štruktúry firmy.
 • Za pomoci výskumu rastúcich organizácií bolo označených sedem oblastí, ktoré formujú každú organizáciu. Uprostred toho je schopnosť viesť a udávať smer a kultúra organizácie.

Pomáhame ľuďom, firmám a organizáciám rozvíjať sa a rásť

Organizácie sa stále rozvíjajú a menia. Skvelé výsledky sú zavislé na profesionálnych zručnostiach a kvalifikovaných rozhodnutiach zamestnancov a lídrov na všetkých úrovniach.

Máte záujem o tréning?

Kontaktujte nás, radi si dohodneme detaily.

Náš tím

Slavomír Slávik

Slavomír Slávik

školiteľ a riaditeľ xpand Slovakia

Ondrej Kolárovský

Ondrej Kolárovský

školiteľ

Paul Donders

Paul Donders

riaditeľ a zakladateľ xpand

Povedali o xpand tréningoch:

„Získal som motiváciu a lepšie poznanie toho, čo je dôležité keď vediem ľudí. Získal som nádej pre lepšiu budúcnosť.“

Andrej Adamuščin

Univerzitné pastoračné centrum MOSTY v Bratislave

„Tréning mi pomohol spoznať viac sám seba. Povzbudil ma do nových vecí. Pomohol mi objavovať cestu pre ďalších 10 rokov..“

Ladislav Ivenecký

CEO, Esten

„Bez tohto tréningu by som bol dnes možno vyhorený. Moja odolnosť pomaly rastie a vidím ovocie kurzu kreatívne plánovanie života.“

Marek Ivan

farár

O nás

Xpand bol založený Paulom Ch. Dondersom v Nemecku v roku 1987, pôvodne ako inštitút pre “Manažment a koučing”.
Xpand pracuje v Nemecku, Škótsku, Švajčiarsku, Rakúsku, Francúzsku, Maďarsku, Taliansku, Kanade, Južnej Afrike, Španielsku a Nórsku.

Tréningy

 • osobnostný rozvoj (odolnosť, kreatívna tvorba života,
  rozvoj líderských schopností
 • Rozvoj a budovanie tímu
 • Rozvoj a budovanie organizácie (ako budovať a viesť firmu, alebo organizáciu)